Girocollo (zaffiro blu)

Girocollo - Mario Inverardi

2010

Argento, Zaffiro blu